Suirbhé ar pháirtithe leasmhara / Stakeholder Survey 2018

A chara,

 

Táimid ag dul i dteagmháil leat toisc go bhfuil tú ar liosta seachadta Údarás Craolacháin na hÉireann agus go bhfaigheann tú nuashonrúcháin nuachta rialta uainn. Tá athbhreithniú á dhéanamh againn ar éifeachtacht agus éifeachtúlacht ár seirbhíse cumarsáide agus faisnéise agus ba mhór againn dá nglacfá cúpla nóiméad chun tabhairt faoi shuirbhé gearr ar an ábhar sin. Cabhróidh torthaí an tsuirbhé sin linn ár gcumarsáid sheachtrach a mhionchoigeartú agus seirbhís níos fearr a sholáthar.

Tá an suirbhé ar fáil anseo (
https://www.surveymonkey.com/r/6KCMLG9).

Caithfear le gach freagra mar fhreagra rúnda. Cé go bhféadfaí na torthaí ginearálta a roinnt go poiblí, ní ainmneofar na freagróirí. 17.00 Dé Céadaoin, 28 Samhain an spriocdháta chun freagraí ar an suirbhé seo a fháil.

Míle Buíochas.

 

CRÍOCH.

 

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

A chara,

 

We are contacting you because you are subscribed to the BAI’s mailing list and receive regular news updates from us. We are reviewing the effectiveness and efficiency of our communications and information service and would appreciate if you would take a few minutes to complete a short survey on the subject. The results of this survey will help us to adjust our external communications and to provide an improved service.

The survey is available here (
https://www.surveymonkey.com/r/NZ37T5F).


All responses will be treated confidentially. While overall findings may be shared publicly, respondents’ identities will not be revealed. The deadline for receipt of responses to this survey is 5pm on Wednesday, 28th November.

Thank you.

 

ENDS.

 

LikeLike (1) | Facebook Twitter LinkedIn